Zakwaterowanie

Oferujemy pomoc związaną z szukaniem odpowiedniego zakwaterowania (jeśli pracodawca go nie zapewnia).

Firma GetWORK24 pomaga w znalezieniu lokum ( czy to mieszkania, czy pokoju) w standardzie odpowiadającym potrzebom Klienta.

Dokładamy wszelkich starań, aby miejsce zakwaterowania było zlokalizowane możliwie jak najbliżej miejsca pracy.

Ubezpieczenie

Przypominamy, że posiadanie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego jest koniecznością dla Obywateli Ukrainy, chcących podjąć pracę na terenie Polski.
Ubezpieczenie zdrowotne jest gwarantem zapewnienia niezbędnej opieki medycznej w trakcie przebywania na terenie Polski. Pracownicy nieposiadający dokumentu, który potwierdza opłacenie ubezpieczenia będą zobligowani do opłacenia go za pośrednictwem naszej firmy. W takim przypadku składka będzie potrącana bezpośrednio z wynagrodzenia.

Informacja dotycząca finansowania leczenia cudzoziemców wydana przez Ministerstwo Zdrowia:

"Obywatele państw trzecich (m.in. Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy), co do zasady, powinni okazać świadczeniodawcy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego (polisę komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego). Jeżeli cudzoziemiec nie przedstawi ww. dokumentów (polisy), zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej z własnych środków. Obywatele państw trzecich mogą także posiadać prywatne ubezpieczenie zdrowotne. W takim przypadku kosztami świadczeń opieki zdrowotnej należy obciążyć ubezpieczyciela."

Strefa

pracownika

oferty pracy

Skontaktuj się z nami!

Dział Handlowy

+48 533 307 242

office@getwork24.com


GetWORK24 sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 30 lok.63

00-116 Warszawa

NIP: 5252656122


formularz kontaktowy black